بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åminnelse, åkallan, ånger...

”Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!” [Koranen 2:152]

”Profeten – må Allahs frid och välsignelser vara över honom – bad så länge att han fick sprickor i fötterna. Jag [‘A’ishah] frågade honom: ”Varför gör du så när alla dina synder har förlåtits?” Han svarade: ”Bör jag inte vara en tacksam tjänare [av Allāh]?” [Riyād us Sālihīn 1060]

”En av följeslagarna sade: ”Allāhs sändebud! Det är mycket som islam befaller mig, så berätta om något som jag kan hålla fast vid.” Profeten – må Allahs frid och välsignelser vara över honom – svarade: ”Låt din tunga fuktas med åminnelse av Allāh.” [Riyād us Sālihīn 1438]