بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Villkor och förhållningssätt för åkallan

Fråga: Vad hindrar att ens åkallan besvaras och vilka är tidpunkterna då man kan få svar?

Svar: Först och främst bör vi känna till att åkallan är dyrkan som för en närmare Allāh. Anledningen till detta är att då vi åkallar Allāh erkänner vi inte enbart våra tillkortakommanden, utan även Allāhs perfektion. Och när vi åkallar glorifierar vi Allāh.

Det har rapporterats att Allāhs sändebud sagt att åkallan är dyrkan och om detta är fallet så kommer en person närmare Allāh då han åkallar. Efter att han åkallat och sökt Allāh närhet, kommer antingen hans åkallan att besvaras, han räddas från något än mer ont än nyttan han skulle fått genom att hans åkallan besvarats eller sparas hans belöningar till Domedagen.

Allāh den Allsmäktige glömmer aldrig en person som åkallar Honom. Dock har åkallan vissa villkor som måste uppfyllas och vissa förhållningssätt som måste följas. Den som åkallar måste när han gör det tro att han är i behov av sin Herre och att han själv inte har någon förmåga att orsaka sig själv nytta eller att skada – förutom genom Allāhs vilja. Han måste tro på hans Herres perfekta nåd, välgörande, generositet och vilja. Han får inte tvivla på att han kommer att besvaras utan han måste vara hopp- och tillitsfull om att få ta emot något bra.

Ett annat villkor är att man inte bryter mot åkallans gränser och ber Allāh om något som inte är möjligt.

Bland vad som är etikett för åkallan är att man inte ber om det som inte är tillåtet; den troende ber därför inte om en synd eller om något som förstör vänskapsband.

Man måste även säkerställa att ens mat och kläder är tillåtna då det otillåtna hindrar att åkallan besvaras. Allāhs sändebud har sagt:

”Sannerligen, Allāh är god och Han accepterar inte något annat än det som är gott.” [Muslim 1015]

De tider då man bör vara optimistisk över att ens åkallan besvaras är under den sista tredjedelen av natten och under tiden mellan böneutropet och iqāmah.

Beträffande olika situationer och kroppshållningar är det mer sannolikt att få sin åkallan besvarad då man nedfaller då Allāhs sändebud har sagt:

”Närmast är man sin Herre då man nedfaller.” [Muslim 482]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 273 s. ISBN saknas