بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vallfärd (Hajj)

”Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter.” [Koranen 22:27]

”Den som vallfärdar och inte har intim samvaro och som heller inte syndar eller tvistar återvänder då så ren och fri från synd som han var den dag då hans moder födde honom.” [Riyād us Sālihīn 1274]

”Det finns ingen dag som Allāh släpper så många tjänare fria från Elden som under Arafat-dagen.” [Riyād us Sālihīn 1277]