بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Troslära (´Aqīdah)

”Dem som tror på Gud och söker styrka hos Honom skall Han innesluta i Sin nåd och Sin barmhärtighet; ja, Han skall leda dem till Sig på en rak väg.” [Koranen 4:175]

”Den som dör i tron att ingen får dyrkas utom Allāh kommer till Paradiset.” [Sahīh Muslim 9]

”Några med hjärtan som fåglar [de är snälla] kommer att träda in i Paradiset.” [Sahīh Muslim 1959]