بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Rädd för att ens ånger inte ska accepteras

Fråga: En person begick en handling av olydnad och ångrade sig inför Allāh efteråt. Han känner dock djupt inom sig själv att Allāh inte kommer att förlåta honom. Vilket är ditt råd till honom?

Svar: Detta är ett bevis för skärpan i din fruktan av Allāh och för din vördnad för Hans förbud. Om Allāh vill gör du vad som är rätt. Inte desto mindre bör du försöka dämpa denna fruktan; en fruktan som inte har någon grund, då den kommer från djävulen. Han vill att du ska känna dig förträngd och han vill att du ska vara eländig. Ta honom för den han är – en riktig fiende. Han hatar att se dig älska att göra det som är rätt. Var därför olydig mot honom och håll dig borta från vad han beordrar dig till.

Sök frid hos din Herre och vet att din ånger är tillräcklig. Även om en synd är större än alla andra synder står ånger inför Allāh över detta. Det finns ingen större synd än shirk, men även om någon sätter medhjälpare vid Allāhs sida och ångrar sig, kommer Han att förlåta honom.

Det krävs av dig att du ångrar dig för vad du har gjort och efter ångern måste du sluta med dessa handlingar. Det krävs inte att du lyssnar på viskningar eller att du följer Allāhs fiender genom dessa viskningar som skadar dig. Var varse om att tack vare Allāh har du tagit stora steg framåt genom att du ångrat dig uppriktigt. Allāh den Allsmäktige säger:

”Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.” [Koranen 20:82]

Det finns en annan vers av ännu större innebörd. Den förklarar att om en person efter att ha syndat ångrar sig och utför goda handlingar, då kommer Allāh den Allsmäktige att ändra hans synder till goda handlingar. Detta betyder att Allāh placerar en god handling där varje ond har funnits.

”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evigheten.” [Koranen 25:68-70]

Allāh den Allsmäktige informerar oss här om att Han ändrar deras dåliga handlingar till goda med anledning av deras ånger, tro och goda handlingar. Om du begrundar dina synder, som är oförrätter mot Honom, och du ångrar dig efter detta och istället gör rättfärdiga handlingar utav tro, övertygelse och i hopp om Allāhs belöningar, då byter du de dåliga handlingarna mot goda.

Det samma gäller för allt ont en tjänare ångrar sig över och följer upp med tro och goda gärningar. Allāh ändrar dem till gott på grund av Hans nåd.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 243 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8