بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åkallade men besvarades inte

Fråga: Jag har under de senaste tio åren, till och från, bett Allāh den Allsmäktige att Han ger mig en rättfärdig man och rättfärdiga barn. Men detta har aldrig inträffat och jag vet att det är Allāhs vilja och att det inte finns något som kan avvärja det beslutade. Min fråga är denna: Jag har slutat att åkalla sedan en kort tid tillbaka, inte av misströstan efter ett svar, men jag började tro att jag inte bad om det som var bäst för mig. Jag tänkte detta därför att Allāh den Allsmäktige inte svarade mig. Jag bestämde mig för att inte åkalla då Allāh den Allsmäktige vet vad som är bäst för mig, trots min starka vilja att få mina böner införlivade. Vad måste jag göra i denna situation? Fortsätter jag att åkalla eller skall jag tro att det jag bad om inte är i mitt bästa intresse och därmed sluta fråga?

Svar: I en hadīth nämns att tjänarens åkallan kommer att besvaras så länge som han inte har brådska, känner att svaret kommer att försenas och då jämrar sig över försenandet så att åkallan överges helt och hållet. En sådan person säger: ”Jag åkallade och jag åkallade men jag fick inget svar.” Allāh den Allsmäktige kan skjuta upp svaret på en bön av ett antal olika anledningar. I en hadīth har det nämnts att Allāh den Allsmäktige ger en av dessa tre ting till den som åkallar Honom: Han besvarar åkallan genom att ge honom det han önskar, Han sparar den som en belöning till Nästa Liv eller driver tillbaka Han något ont från honom.

Syster, du bör inte förhasta dig; istället bör du fortsätta att åkalla även om det fortsätter så här under flera år. Du bör heller inte avvisa en likvärdig (till utseende, härstamning eller tillgångar) om han friar till dig, även om han är äldre eller redan gift. Kanske kan Allāh ge dig mycket gott i det.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 292 s. ISBN saknas