بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bön (Salāh)

”Och de som håller fast vid Skriften och regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som förbättrar och ställer till rätta bli utan lön.” [Koranen 7:179]

”De fem bönerna kan liknas vid en bäck som rinner utanför er dörr i vilken ni rengör er fem gånger om dagen.” [Riyād us Sālihīn 1043]

”När tiden för bönen kommer och en muslim tvagar sig, bugar och nedfaller på rätt sätt, då kommer denna bön att vara en gottgörelse för tidigare synder, så länge inga stora synder begås. Detta gäller för alltid.” [Riyād us Sālihīn 1046]