بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Uttala avsikten för bönen

Fråga: Vilket är utlåtandet om att uttala avsikten [för att be]?

Svar: Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Handlingen är enligt avsikten och var och en skall få vad denne avsåg.” [al-Bukhārī och Muslim 1907] Platsen för avsikten är i hjärtat och den behöver inte uttalas. Reser du dig för att tvaga dig är detta intentionen.

En tänkande person som inte har tvingats till att göra något kan inte göra det utan att ha avsikten för det. Därför har några lärde sagt att om Allāh hade ålagt en skyldighet att göra något utan intention, då hade det varit en order till att göra något omöjligt.

Varken från Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller från följeslagarna rapporteras att de brukade uttala intentionen. De som du hör uttala den gör så på grund av okunskap eller blint följande av dem lärde som säger att de skall göra så. Detta beror på att de säger att det är nödvändigt att uttala avsikten för att hjärtat skall sammanfalla med tungan, men vi säger att detta inte är rätt. Skulle detta ha varit föreskrivet skulle profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har klargjort detta för folket, antingen genom ord eller genom handling.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 454 s. ISBN 9960-892-66-2