بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Uttala avsikten högt inför tvagning eller bön

Fråga: Vilket är utlåtandet om att säga avsikten för bönen och tvagningen högt?

Svar: Utlåtandet om detta är att det är en innovation. Anledningen är att detta inte har berättats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller hans följeslagare. Därför skall det inte göras. Platsen för avsikten är i hjärtat och det finns inga krav om att uttala den.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 252 s. ISBN saknas