بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Avsikt till att fasta

Fråga: Vad avses med denna hadīth: ”Det finns ingen fasta för den som inte utformar intentionen under natten [före fastan].” Hur utformar man avsikten under natten?

Svar: Avsikten är att hjärtat bestämmer sig för att fasta. Detta är nödvändigt för varje muslim som vet att Allāh har gjort fastan under ramadan till en skyldighet. För den som vet att detta är en skyldighet att hålla sig till är det tillräckligt att utforma avsikten under natten. Det är också tillräckligt att inombords säga att man kommer att fasta nästa dag om det inte finns någon ursäkt för att inte göra det. Likaså är det tillräckligt att äta sahūr med denna intention. Denne behöver inte med ord uttala avsikten inför fastan eller inför någon annan dyrkan. Platsen för avsikten är i hjärtat. Ackompanjemang av dess utlåtande är obligatoriskt under hela dagen genom att man inte har avsikten att bryta eller ogiltiggöra fastan.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 326 s. ISBN saknas