بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Anledning till att vi dyrkar Allāh

Fråga: Varför dyrkar vi Allāh?

Svar: I vissa ahādīth rapporteras att när räkenskapens stund inträffar i Nästa Liv, då kommer Allāh att föra fram tjänaren och fråga: ”Varför dyrkade du Mig?” Tjänaren kommer att svara: ”Jag hörde talas om skapelsen av Paradiset och den bestående njutning som det innehåller, så jag höll mig vaken under natten [i bön] och kämpade under dagarna [med att handla rättfärdigt]. Jag törstade efter att tillåtas Paradiset och jag längtade efter det – för att jag skulle få njuta av lycksaligheten och den stora belöningen.” Allāh kommer att säga till honom: ”Detta är Paradiset, så träd in i det och du kommer att få vad du har önskat.”

Sedan kommer Han att föra fram en annan tjänare och fråga: ”Varför dyrkade du Mig?” Tjänaren kommer att svara: ”Jag hörde talas om skapelsen av Elden; dess straff, plåga, ondska, bojor och den smärta som den innehåller – så jag höll mig vaken och bad under natten och kämpade under dagen [med att handla rättfärdigt] av rädsla för Elden, dess skräck, smärta och bestraffning.” Allāh den Upphöjde kommer att säga: ”Du är säker från Elden. Träd in i Paradiset där du kommer att finna det du önskade.”

Sedan kommer Allāh att föra fram en tredje man och fråga honom: ”Varför dyrkade du mig?” Han kommer att svara: ”Jag kände till dina egenskaper, Din Majestät, Din storslagenhet, Din nåd och Dina välsignelser. Därför dyrkade jag dig av åtrå endast för Dig och för Din kärlek, då det är Du som har rätten att bli dyrkad och glorifierad på grund av Dina välhandlingar, Dina välsignelser över skapelsen och för att Du är perfekt i alla Dina egenskaper och Din allsmäktiga majestät.” Allāh den Upphöjde kommer att säga till honom: ”Här är jag, så se på mig! Jag har tillåtit Min belöning för dig och gett dig allt som du önskade.”

För att sammanfatta så hade alla rätt men den som dyrkar Allāh för att han känner till att det är Hans rätt att dyrkas, att Han förtjänar att fruktas, att Han äger all förlåtelse, att Han är den som har skapat den som dyrkar, att Han är den som sänder Sina välhandlingar över honom samt att all nåd, frikostighet, lovprisan och godhet tillhör Honom – för denne finns det en större belöning.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 205 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 205 s. ISBN saknas