بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Modern kan inte vallfärda – om sonen kan göra det åt henne

Fråga: Jag är en man som har en mor som är mycket gammal. Hon är runt 70 år och hon är rädd för att åka bil, även om det är korta sträckor. Åker honom bil blir hon så sjuk att hon förlorar medvetandet. Hon har inte utfört den obligatoriska vallfärden. Är det tillåtet att jag vallfärdar för hennes räkning, med mina egna tillgångar, då jag är hennes enda son?

Svar: Om det förfaller sig som du har beskrivit, då får du vallfärda med din moders tillgångar. Detta är viktigt då det är en vänlig och god handling från dig mot henne när hon inte kan vallfärda själv. I en situation som denna är det tillåtet att utse någon annan som vallfärdar.

Och all framgång kommer från Allāh. Må Allāh sända välsignelser och frid över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Källa:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Författare:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 72 s. ISBN saknas