بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vallfärd för sin moders eller faders räkning

Fråga: [Skall man börja med att vallfärda för modern om man har både en fader och moder och man har vallfärdat själv?]

Svar: Vallfärda först för er moders räkning därför att modern har större rättighet att hedras än fadern. Detta avser den obligatoriska pilgrimsfärden. Men om moderns pilgrimsfärd är frivillig och faderns är obligatorisk, börja då med den obligatoriska för din fader.

Men att låna pengar för att sända någon som vallfärdar för din faders räkning: Kommer nästa år och du har möjlighet att vallfärda, vallfärda då för din faders räkning. Att du själv vallfärdar för hans räkning är bättre än att du utser någon annan som gör det. Din uppriktighet mot din far är större än någon annans. Därför säger jag: Det är inte tillåtet att du lånar pengar för att utse någon annan som vallfärdar för din fader. Har du möjlighet bör du i stället vallfärda för din mor detta år. Har du möjlighet så vallfärdar du för fadern nästa år.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa Ibn 'Uthaymīn 21/134