بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Belöningen för att vallfärda för sina föräldrar

Fråga: Våra föräldrar avled och de hade inte utfört den obligatoriska vallfärden. De hade heller inte lämnat något testamente efter sig om det. Bör vi vallfärda för deras skull och hur gör vi det?

Svar: Om de hade det gott ställt i livet och möjlighet att vallfärda med deras tillgångar, då är ni skyldiga att vallfärda med deras tillgångar. Om ni vallfärdar med något annat än deras tillgångar, som en välgörenhet från er, då kommer ni att belönas för det. Om de hade det svårt [fattigt], då behöver ni inte vallfärda för dem. Ni behöver heller inte vallfärda för en av dem om denne var fattig. Om ni vill vara generösa och vallfärda för dem, då kommer ni att få en stor belöning då detta är en vänlighet [mot era föräldrar].


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 68 s. ISBN saknas
  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz