بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Utse någon annan till att vallfärda

Fråga: En man bestämde sig för att spendera i välgörenhet och vallfärda för sin mor och fader. Sedan gav han pengarna, som skulle vara för faderns vallfärd, till en kvinna som skulle ge dem till sin make för att han skulle kunna vallfärda för mannens fader. Han gav även pengarna för moderns vallfärd till samma kvinna [för att hon skulle göra det för hans moder]. Han undrar nu om detta är godkänt?

Fråga: När det gäller din välgörenhet för både din faders och moders vallfärd, då är detta en vänlighet och godhet som Allāh kommer att ge dig enorma belöningar för.

När du ger pengarna som du har avsett för din faders och moders vallfärd till en kvinna [som ger dem till sin man] för att han skall utföra faderns vallfärd för dem, då sätter du enligt vad du beskrivit din tillit till denna kvinna. Att sätta sin tillit till någon annan i denna fråga är tillåtet och att utse någon annan vallfärdar är godkänt, om denne har vallfärdat själv tidigare.

Samma gäller när du betalar kvinnan för att hon skall vallfärda åt din moder. Det är tillåtet att utse en kvinna till att vallfärda åt en annan kvinna eller man. Detta baseras på bevis från Allāh Budbärare.

Den som vill utse någon annan som vallfärdar bör noggrant se på personen som denne vill att utse och säkerställa att det är en religiös person som är pålitlig. Detta beror på att de skall känna sig säkra på att personen skall göra det som är obligatoriskt.

Och framgång kommer från Allāh.

Må Allāh sända välsignelser och frid över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 69 s. ISBN saknas
  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)