بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Guldpennor

Fråga: En gåva kom till mig i form av en guldpenna. Vilket är utlåtandet om att använda den? Skall man betala allmosa för pennor? Vänligen, hjälp mig med ett svar och må Allāh belöna er.

Svar: Den mest korrekta åsikten är att män inte får använda dem. Anledningen är den generella innebörden av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Guld och silke har gjorts tillåtet för kvinnorna i mitt samfund och förbjudet för dess män.” [an-Nasā’i 5151] Han har även sagt: ”Dessa båda är tillåtna för mitt samfunds kvinnor och förbjudna för dess män.” [an-Nasā’i 5147-5150 och Ibn Mājah 3595-3597]

När det gäller vad som har återberättats om allmosa, om dessa pennor själva når den lägsta nivån som krävs eller om de tillsammans med annat guld som ägaren har uppnår den lägsta nivån, då krävs allmosa om de har varit i dennes ägo under ett år. Detsamma gäller om denne har silver eller säljer varor genom vilka den lägsta nivån uppnås, då blir allmosa en skyldighet enligt den mest korrekta åsikten bland dem lärde[…]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 202 s. ISBN saknas