بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ett barns och en vuxens tillgångar

Fråga: Jag är en ung man, sjutton år gammal. Jag bor tillsammans med min familj och min far försörjer mig. Jag har en del pengar sparade i en islamisk bank. De har varit där under tre år. Behöver jag betala allmosa? Behöver jag betala allmosa för affärsvinster? Börjar [skyldigheten att betala] allmosa vid puberteten?

Svar: Det är en skyldighet att betala allmosa för de tillgångar som man måste betala den för som boskap, de två valutorna [guld och silver], det som jorden produceras [korn och frukt] och varor som är till försäljning. Det spelar ingen roll om ägaren är ett barn eller en vuxen. Därmed måste både det föräldralösa barnet och den vuxne betala allmosa. Förmyndaren betalar för barnets räkning. Det är även en skyldighet att betala allmosa för affärsintäkter även om intäkterna är mindre än den lägsta nivån som krävs [för att allmosa skall bli en skyldighet], om ursprungssumman [före vinsten] har nått den lägsta nivån.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 47 s. ISBN saknas