بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Allmosa krävs från ägaren av smycken och om det är mannen eller kvinnan som skall betala

Fråga. Min fru har guld som hon bär och som når den lägsta nivån som gör att allmosa krävs. Behöver hon betala allmosa för dem? Är det jag eller hon som skall betala den?

Svar: Allmosa är en skyldighet för smycken som är gjorda av guld eller silver om vikten uppnår den lägsta nivån som gör allmosa till ett krav. Denna nivå är 20 mithqal för guld och 140 mithqal för silver. I nuvarande valuta motsvarar detta 11 3/7 saudiska junahy. Om guldsmycken uppnår eller överstiger denna nivå måste man betala allmosa även om det enda syftet är att de skall bäras. Detta enligt den mest korrekta åsikten bland dem lärde.

Den lägsta nivå som gör allmosa till ett krav för silver är 56 saudiska riyal [i silver]. Om silversmyckena når eller överskrider denna nivå måste man betala allmosa. Allmosan som skall betalas är 2.5 procent för guld, silver och varor som är till försäljning. Detta är då 2½ av 100 eller 25 av 1000. Skall man betala mer räknar man enligt denna formel.

Allmosan krävs från kvinnan som äger smyckena. Om hennes make eller någon annan betalar för hennes räkning och med hennes tillstånd, då är det inte fel […]

Och Allāh är Givaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 180 s. ISBN saknas