بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Smycken som har varit i en persons ägo med som denne person inte betalt allmosa för

Fråga: Det finns en kvinna som har lite guld som når nivån då allmosa krävs. Men hon visste inte att det är obligatoriskt att betala allmosa för det förrän hon hade ägt det under fem år. Därför vill hon betala allmosa men hon har inget annat än detta guld. Så vad bör hon göra för att betala allmosa för dessa fem år? Bör hon sälja en del av det eller vad bör hon göra? Hur gör hon under de år som kommer? Detta i vetskap om att om hon skulle vilja betala allmosa vid en tidpunkt så skulle hon inte ha möjlighet att göra detta utom genom att sälja en del av det varje år då hon inte har någon inkomst.

Svar: För smycken måste hon betala allmosa varje år om de uppnår den lägsta nivån som gör det till ett krav. Den lägsta nivån är 20 mithqal [för guld] eller 11 3/7 saudiska junhay. Detta är detsamma som 92 gram. Hon måste betala allmosa även om det sker genom att hon säljer en del guld eller något annat som hon äger. Om hennes make eller någon annan betalar för hennes räkning och med hennes tillstånd så går det bra. Går det inte så återstår allmosan som en skuld som hon är ansvarig för tills hon har betalat den. När det gäller de tidigare åren innan hon visste att allmosa var en skyldighet för smyckena, då krävs inget av henne eftersom hon inte visste eller var osäker. Detta beror på att några av dem lärde inte anser att de är obligatoriskt att betala allmosa för smycken som bärs eller som ägs för att bäras. Den mest korrekta åsikten är dock att det är en skyldighet att betala allmosa för dem om de uppnår den lägsta nivån och om de har varit i någons ägo under ett år. Anledningen återfinns i bevisen i Skriften och i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah.

Och Allāh är Givaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 179 s. ISBN saknas