بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Hus och bilar

Fråga: Det finns en man som har fordon och hus. Intäkterna han får genom dem spenderar han på sin familj. Han sparar då inte några pengar under ett år. Behöver han betala allmosa för dessa tillgångar? När krävs allmosa från bilar och hus och hur mycket skall man betala?

Svar: Om huset och fordonet inte är till försäljning eller för att hyras ut, då krävs ingen allmosa för dem. Men om de eller en del av dem är till försäljning, då är det obligatoriskt för dig att betala allmosa för deras värde varje gång som ett år har passerat och de är i din ägo. Om du använder dem för eget bruk eller på något rättfärdigt sätt innan ett år har gått, då behöver du inte betala allmosa för dem. Detta beror på de generella bevis som har rapporterats från Koran-verser och ahādīth. Ytterligare en anledning återfinns i vad Abū Dawūd med en god berättarkedja har återgivit från profeten, att han har kommenderat att man skall betala allmosa för allt som ägs för att säljas.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 171 s. ISBN saknas