بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Landstycken som det inte finns någon nytta med

Fråga: Jag äger ett stycke land som jag inte har någon nytta av. Jag har kvar det till den stund då jag kan behöva det. Behöver jag betala allmosa för detta land? Om jag betalar allmosa för det, behöver jag då uppskatta värdet på det varje gång?

Svar: Du behöver inte betala allmosa för detta landstycke. Allmosa krävs enbart för värdet på en produkt som är till försäljning om den ägs för att göra affärer med [sälja]. Landstycken, fastigheter, bilar, möbler och liknande är föremål som inte kräver allmosa. Har man för avsikt att göra pengar genom det när man behåller det för att köpa, sälja och handla – då krävs allmosa för dess värde. Om det inte ägs för att säljas, på det vis som du berättade i din fråga, då krävs ingen allmosa.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 167 s. ISBN saknas