بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sparade tillgångar

Fråga: Krävs allmosa för de pengar som man sparar från månadslönen och som man har haft under ett år? Detta även om det inte är för en investering. Jag sparar dessa pengar för att täcka mina och min familjs utgifter. Behöver jag betala allmosa under dessa omständigheter?

Svar: Ja, allmosa är en skyldighet för dessa tillgångar om du har haft dem under ett år. Det är inte ett krav att pengarna skall vara för affärsverksamhet för att det skall bli en skyldighet att betala allmosa för dem. Därför krävs allmosa för frukt och korn även om de inte används i en affärsverksamhet. Om någon har en dadelpalm på sin egendom och skörden når den lägsta nivån [för att allmosa skall kunna utkrävas] och trädet har planterats för personligt bruk, då måste denne betala allmosa för trädets frukter. Vi säger samma sak om skördar och annat som allmosan måste betalas för. Detsamma gäller betesboskap. Allmosa krävs för dem även om ägaren inte har som syfte att använda dem i någon affärsverksamhet. Detsamma gäller de pengar som man måste betala allmosa för och detta även om det inte finns något affärssyfte med dem. Den lön som man behåller för att spendera måste man betala allmosa för om den har varit i ens ägo under ett år och den når den lägsta nivå som krävs [för att det skall bli en skyldighet att betala allmosa].

/…/


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 161 s. ISBN saknas
  • Källa:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn