بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Utlåtande pengar

Fråga: En bror är skyldig mig pengar. Är jag skyldig att betala allmosa för den?

Svar: Om lånet är till välbärgade personer som skulle kunna betala dig om du bad dem göra det, då måste du betala allmosa när ett år har gått på samma sätt som om du hade [pengarna] själv och de förvaltade dem. Men om den som du har lånat ut till har svårigheter och denne inte kan betala till dig, eller om denne inte har svårigheter med inte vill betala dig, då är den korrekta åsikten bland dem lärde att du inte är skyldig att betala allmosa förrän du har fått pengarna från den som har hållit dem inne eller som har haft svårt att betala. När du har fått ta emot dem och du därefter har haft dem under ett år, då betalar du allmosa för dem. Om du betalar allmosa för ett år av de gångna åren som pengarna var tillsammans med den som inte kunde betala tillbaka eller den som höll dem inne, då är ingen skada skedd. Vissa lärde har sagt detta. Men du är enbart skyldig att betala allmosa i framtiden när du har tagit emot pengarna från den som inte har kunnat betala eller den som har hållit dem inne, och du väntar tills du har haft dem i din ägo under ett åt. När ett år har gått är du skyldig att betala allmosa. Detta är vad som är att föredra.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 185 s. ISBN saknas