بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Uttala avsikt för bön, tvagning, tawāf eller sa’ī

Fråga: Skall man uttala sin avsikt för bön, tvagning, tawāf eller sa’ī?

Svar: Detta är en innovation då det inte har kommit till vår kännedom att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller hans följeslagare brukade göra detta. Därför är det obligatoriskt att lämna detta. Platsen för avsikten är i hjärtat, därför finns det inte några behov av att även uttala den.

Och hos Allāh vilar all framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    al-Bid'u wal.Muhadathāt wa mā lā Asla lahu – sida 635