بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Misstänker att ens tvagning har brutits

Fråga: Vad skall en person göra som tvivlar på om hans tvagning brutits?

Svar: Om en person tvivlar på om hans tvagning har brutits eller inte så gäller hans ursprungliga tillstånd av renhet och tvivlen har ingen inverkan. Detta baseras på profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uttalande när en man kom och frågade honom om känslor i magen under bönen: ”Lämna inte [bönen] förrän du hör ett ljud eller du känner en lukt.”

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – klargjorde för honom att grundregeln är att man är ren, tills man är säker på att något har inträffat som bryter den [renheten]. Så länge man endast tvivlar är ens rituella renhet sund och bekräftat. Därför kan man fortsätta att be, vandra runt Ka’bah, läsa Koranen ifrån en mushaf och så vidare. Detta är grundregeln […]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah