بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kysser frun före församlingsbönen

Fråga: Min man kyssar mig alltid innan han lämnar huset, även om han lämnar det för att be i moskén. Ibland känner jag att han kysser mig på ett lustfyllt sätt. Vad gäller för tvagningen i detta fall?

Svar: 'Ā’ishāh har berättat att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kysste en av sina fruar och gick för att be utan att tvaga sig. Denna hadīth klargör frågan och att röra eller kyssa en kvinna: gör detta tvagningen ogiltig? De lärde har olika åsikter här. Några anser att den gör tvagningen ogiltig i samtliga fall om man vidrör en kvinna. Några säger att om han rör kvinnan på ett lustfyllt sätt så bryts tvagningen – annars inte. Somliga säger att det aldrig bryter tvagningen. Den sista åsikten är den starkaste.

En man kan alltså kyssa, röra och omfamna sin fru utan att han eller hennes tvagning bryts. Detta så länge ingen av dem får en orgasm eller vätska rinner ur dem.

Detta beror på att principen om tvagning är att den fortsätter att vara giltig, tills det finns bevis för att den har brutits. Det finns inget bevis – varken i Koranen eller profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah – som visar att vidförandet av kvinnan bryter tvagningen.

Baserat på detta, om en person rör en kvinna - även om det inte finns något mellan deras hud och även om det sker på ett lustfyllt sätt som genom kyssar eller kramar – så bryts inte tvagningen.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fatāwa al-Marahk