بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Djihād utan föräldrarnas tillåtelse

Fråga: Jag är 20 år och jag vill strida för Allāhs den Allsmäktiges sak i Afghanistan [under kriget mot Ryssland]. Jag vill gärna dö som martyr, om Allāh vill. Tyvärr har mina föräldrar vägrat att låta mig åka och de har inte givit någon anledning. Jag har två äldre bröder som skulle kunna ta hand om hushållet utan mig. Vad bör jag göra för att göra min fader nöjd och övertyga honom till att låta mig åka?

Svar: Du kan inte göra djihād utan dina föräldrars tillstånd. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har beordrat att deras tillstånd skall sökas för det. Det är bättre för sig att du är plikttrogen mot dina föräldrar och att du lyder dem i vad som är gott. Vi hoppas att du för detta skall få belöningen för att ha kämpat för Allāhs sak.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas