بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tawāf för föräldrar och släktingar

Fråga: Får en man göra tawāf för hans föräldrars eller en av hans avlidna släktingars räkning?

Svar: Det är inte fel om en man utför vallfärden eller ‘umrah för någon av ens föräldrar eller en släkting. Det är heller ingen fara, om Allāh vill, att man utför tawāf för dem. Man utför sju varv och avser att belöningen skall vara för en av ens föräldrar eller släktingar.


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 197 s. ISBN saknas
  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn