بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gelatin

Fråga: Är gelatin förbjudet?

Svar: Om gelatin framställs utifrån något förbjudet – som gris eller någon del av den som huden, dess ben och liknande – är det förbjudet på grund av att Allāh den Högste säger: ”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött.” [Koranen 5:3]

De lärde är eniga om att grisfett inkluderas i detta förbud. Men om det inte finns något under produktionen av gelatin eller i dess innehåll som är förbjudet finns det ingen invändan mot det.

Allāh är Beviljaren av framgång.

Må frid och välsignelser vara över profeten Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas