بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Händelser som gör tvagningen ogiltig

Fråga: Vilka är de händelser som gör ens tvagning ogiltig?

Svar: Vad som gör ens tvagning ogiltig är något som de lärde tvistar om. Vi nämner, enligt bevisen, vad som gör den ogiltig:

 1. Exkret i form av urin eller avföring. Allting som kommer ut gör ens tvagning ogiltig. Detta oberoende av om det är urin, avföring, prostatavätska, sperma eller gas. Detta ogiltiggör ens tvagning och härom råder det inga tvivel. Var det sperma som utlöstes till följd av sexuell upphetsning krävs ghusl. Om det som kom ut var prostatavätska krävs det att könsorganet tvättas samt att man tvagar sig.
 2. Sömn om den var så djup att man inte vet om man har släppt sig. Är sömnen lätt och man är medveten om har man har släppt sig, då blir ens tvagning inte ogiltig. I detta fall är det ingen skillnad mellan någon som ligger ned och sover och någon som sover sittande upp eller lutandes mot något. Det som är viktigt är att man är medveten om vad som händer. Är ens sömn av sådan art att man är medveten om man har släppt sig blir ens tvagning inte ogiltig, men om det är så att man inte skulle är medveten om man har släppt sig, då måste man tvaga sig. Detta beror på att sömn i sig själv inte ogiltiggör tvagningen, utan det är enbart eftersom man släpper sig. Vet man att man inte har gjort det så är ens tvagning fortfarande giltig. Beviset för att sömn i sig själv inte gör ens tvagning ogiltig är att en lätt sömn inte ogiltiggör den, för om det skulle ha varit något som gör den ogiltig hade detta gällt både för lätt och djup sömn, precis som både en liten och stor mängd urin gör den ogiltig.
 3. Kamelkött som äts. Äter man kamelkött, antingen från ett hon- eller handdjur, blir ens tvagning ogiltig. Detta gäller både om det var rått eller kokt. Anledningen är att det i en hadīth från Jabir bin Smurah har bekräftats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – som svar på: ”Bör vi tvaga oss efter att ha ätit fårkött?” har sagt: ”Om ni vill". Sedan frågade man honom: ”Bör vi tvaga oss efter att ha ätit kamelkött?” Han svarade då: ”Ja.” [Muslim 360] Att låta någon själv bestämma om denne vill tvaga sig efter att ha ätit fårkött, det är ett bevis för att tvagningen efter att ha ätit kamelkött inte är upp till en själv att bestämma. Det är då obligatoriskt. Med detta som grund måste man tvaga sig om man äter kamelkött och detta gäller oberoende av om det är rått eller kokt. Det är ingen skillnad mellan kött som är rött och kött som inte är det. Tvagningen blir ogiltig om man äter magen, inälvorna, levern, hjärtat, fettet och allt annat. Alla kamelens delar gör tvagningen ogiltig. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – angav ingen viss del i detalj, trots att han visste att de åt olika delar. Hade utlåtandet skilt sig åt hade han klargjort för folket för att de skulle få kunskap om sin religion. Vi känner inte till något djur där olika regler gäller för olika delar [av djuret]. Ett djur är antingen tillåtet eller förbjudet, och det gör antingen tvagningen nödvändig eller så gör det inte det. Att ett utlåtande gäller för en del och ett annat [utlåtande] för en annan del är något som är okänt inom den islamiska lagen, även om det är känt inom judisk rättsvetenskap. Allāh den Upphöjde säger: ”Vi förbjöd dem som bekände den judiska tron [köttet av] alla djur försedda med klor; Vi förbjöd dem också fett av nötboskap och får, utom det som finns i ryggar och inälvor eller är blandat med benen.” [Koranen 6:146] Därför är de lärde helt eniga om att grisens fett är förbjudet, trots att Allāh den Upphöjde i Koranen inte har nämnt något om den utöver dess kött. Han den Upphöjde säger: ”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds.” [Koranen 5:3] Jag känner inte till någon meningsskiljaktighet bland dem lärde om att grisens fett skulle vara otillåtet. Med detta som grund säger vi att i kamelens kött som nämnts i hadithen så inkluderas dess fett, inälvor och andra delar.

Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 344 s. ISBN 9960-892-66-2

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8