بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kött från de icke troendes länder när omständigheterna är oklara

Fråga: Här i USA säljs fruset kött men vi vet inte vem som slaktade det och ej heller vet vi hur det slaktades. Får vi äta det?

Svar: Om området där detta kött slaktades enbart består utav ”bokens folk”, då är deras slakt tillåten även om du inte vet hur de har slaktat. Detta beror på att den grundläggande principen är att deras slaktade djur är tillåtna och detta i enlighet med Allāhs den Allsmäktiges ord:

”Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen [i äldre tid] är tillåten för er och er föda är tillåten för dem.” [Koranen 5:5]

Men om det finns andra icke troende som inte tillhör ”bokens folk” i området, ät då inte det på grund av osäkerheten i om det är tillåtet eller förbjudet. Om du på samma sätt vet att de som säljer detta kött slaktar det på ett sätt som inte är i enlighet med den islamiska lagen, som genom strypning eller elchock, ät då inte det. Detta gäller oberoende av om det har slaktats av en muslim eller en icke-troende. Allāh den Allsmäktige säger:

”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett namn annat än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] – och djur som slaktats på hedniska offeraltare.” [Koranen 5:3]

Må Allāh ge muslimerna framgång i att förstå religionen för sannerligen är Han Allhörande, Nära.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas