بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Lider av njurproblem

Fråga: Är det tillåtet att ge allmosa till någon som lider av njurproblem?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Behovet av medicinsk vård är ett verkligt behov så om vi finner någon som behöver medicinsk behandling men som inte har tillräckligt med pengar för att betala för vården är det inte fel att ge denne allmosa. Syftet med allmosa är ju att möta folks behov.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Majmoo’ Fatāwa al-Shaykh Ibn 'Uthaymīn (18/342)