بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Skriva av en skuld och anse det vara allmosa

Fråga: Vi har en släkting som är fattig och behövande så vi ger denne allmosa varje år. För en tid sedan gav vi denne en summa pengar som inte var allmosa men denne har inte kunnat betala tillbaka dem förrän nu. Då ett antal år har gått sedan detta inträffade är vår fråga: Är det tillåtet för oss att inte låta denne behöva betala denna summa pengar och [istället] räkna dem som en del av den allmosa som vi kommer att betala detta år, om Allāh vill?

Svar: Den korrekta åsikten är att det inte är tillåtet att skriva av en skuld som en låntagare är skyldig om man förlorar hoppet om att man skall få tillbaka pengarna eller att de kommer att dröja innan de återbetalas. Det går då inte att anse att det är allmosa. Detta beror på att allmosa är tillgångar som betalas till de fattiga på grund av deras fattigdom och behov. Men om någon får allmosan och denne återlämnar denna summa till ägaren för att betala tillbaka något som skall betalas, då får du göra det så länge det inte finns lömska avsikter eller favoriserande.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 186 s. ISBN saknas