بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

När man måste göra ghusl

Fråga: När måste man göra ghusl?

Svar: Det som leder till att man måste göra ghusl är följande:

 1. Sädestömning på grund av begär. Detta gäller oberoende av om man var vaken eller sov. Inträffade det under sömnen måste man göra ghusl även om man inte var medveten om några begärskänslor. Detta beror på att den som sover kan ha en erotisk dröm utan att vara medveten om den. Kommer det då sperma från en på grund av begär måste man göra ghusl i vilket fall som helst.
 2. Intim samvaro. Har man har intim samvaro med sin fru genom att föra in sitt könsorgan i hennes vagina måste man göra ghusl. Detta enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Vatten [sperma] blir enbart [renat] med vatten.” [Muslim 343] Ghusl blir då en skyldighet på grund av sädesuttömningen. Hans ord beträffande den andra: ”När en man sitter mellan en kvinnas fyra delar och han har intim samvaro med henne, då blir ghusl obligatoriskt.” [al-Bukhārī 291 och Muslim 348] Detta gäller även utan att en sädesuttömning äger rum. Utlåtandet i denna fråga, det vill säga frågan om intim samvaro utan sädesuttömning, känner många inte till. Somliga har intim samvaro utan någon sädesuttömning med deras fruar under veckor eller månader, och på grund av okunskap gör de inte ghusl. Detta är något mycket farligt. Folk måste känna till de gränser som Allāh har uppenbarat till profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – därför när någon har intim samvaro med sin fru, även om ingen ejakulation inträffar, måste båda göra ghusl. Detta enligt den hadīth som vi har nämnt ovan.
 3. Något som nödvändiggör ghusl är det blod som rinner under kvinnans månadsblödning eller under hennes blödning efter graviditeten. Därför när en kvinna har sin månadsblödning och blir ren [hennes period är över] så krävs det att hon gör ghusl. Detta enligt Allāh den Upphöjdes ord: ”Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ’Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.’ Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” [Koranen 2:222] [...]
 4. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har också beordrat det för en kvinna med oregelbundna blödningar från vaginan, om hon blött under hennes vanliga månatliga period, att då göra ghusl. Samma gäller en kvinna med blödningar efter graviditeten. Hon måste också göra ghusl.

Vissa lärde har även sagt att döden är något som fordrar ghusl. Som bevis för detta citerar de profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord till en kvinna som tvättade hans dotter: ”Tvätta henne tre gånger, eller fem gånger, eller sju gånger eller fler gånger än det om du anser att det är nödvändigt.” [al-Bukhārī 1253 och Muslim 939] Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade även till en man vars riddjur föll över honom vid Arafat när han befann sig i ihrām: ”Tvätta honom med vatten och sidr och svep honom i hans plagg.” [al-Bukhārī 1267 och Muslim 1206] De säger då att ghusl måste utföras för den avlidne. Men skyldigheten här avser de levande därför att den avlidne hålls inte längre ansvarig på grund av dennes bortgång. Därför är det enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kommendering till att göra så en skyldighet för de levande att tvätta deras avlidna.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 351 s. ISBN 9960-892-66-2

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8