بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kramar och kyssar – om det nödvändiggör ghusl

Fråga: Är det nödvändigt med tvagning när man har kramats och kyssts?

Svar: Varken kvinnor eller män behöver göra ghusl enbart efter att ha njutit av en omfamning eller kyss. Detta gäller så länge ingen sädesuttömning har inträffat, för om sådan vätska har runnit ut från dem blir det tvunget med ghusl för båda. Om det enbart rinner från en av dem är det enbart en skyldighet för den personen. Detta gäller om det enbart är kramar och kyssar. Men om det är intim samvaro krävs ghusl under alla omständigheter för både mannen och kvinnan. Detta även om det inte medför en sädesuttömning. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”När en man sitter mellan en kvinnas fyra delar och han har intim samvaro med henne, då blir ghusl obligatoriskt.” [al-Bukhārī 291 och Muslim 348] I Muslims version: ”även om han inte ejakulerade.”

Detta kan vara känt för många kvinnor. Kvinnan och även mannen kan tro att om det inte sker någon sädesuttömning så finns det inget behov av ghusl. Detta är en stor okunskap därför att intim samvaro nödvändiggör ghusl under alla omständigheter. Allting mindre än intim samvaro, som kramar och kyssar, nödvändiggör inte ghusl om det inte har skett en sädesuttömning.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 354 s. ISBN 9960-892-66-2