بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

När ghusl krävs av den som har haft en erotisk dröm

Fråga: En person tror att det som nödvändiggör ghusl för den som haft en erotisk dröm är utlösning av sperma när den sovande drömmer om att ha intim samvaro. Han gör enbart ghusl om han upplever detta när han sover. Så om han får en utlösning då han inte drömmer om intim samvaro under sömnen, då gör han inte ghusl. Han har gjort detta under nästan åtta år, så han frågar om utlåtandet om dessa åtta år?

Svar: Det är välkänt att ghusl alltid krävs vid utlösning av sperma på grund av sexuell upphetsning. Detta enligt en återberättelse från Imam Ahmad där 'Ali berättar att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om du ejakulerar vatten [sperma], gör då ghusl och om du inte ejakulerade, gör då inte ghusl.” [Ahmad 1:109, 125; Abū Dawūd 206 och an-Nasā’i 193]

Enligt en hadīth från Umm Salamah i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim sägs det att Umm Sulaim sade: ”Allāhs sändebud! Allāh skäms inte för sanningen, så säg mig, behöver en kvinna göra ghusl om hon har en erotisk dröm?” Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade: ”Ja, om hon ser vätska.” [al-Bukhārī 282 och Muslim 313]

Skyldigheten att utföra ghusl är inte begränsad till intim samvaro utan det krävs även med anledning av ejakulering utan intim samvaro. Detta grundas på den generella innebörden av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Om du ejakulerar vatten [sperma], gör då ghusl...” [Abū Dawūd 206, an-Nasā’i 193 och Ahmad 1:109, 125]

Rör könsdelarna varandra under vaket tillstånd, då krävs alltid ghusl. Det spelar ingen roll om ejakulering sker eller inte.

Därmed säger vi att frågeställaren måste upprepa så mycket som möjligt av de böner som han har bett i detta tillstånd under denna period då han inte har gjort ghusl när sperma har ejakulerats, även om han inte drömde om intim samvaro i sin dröm.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 68 s. ISBN saknas