بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Blödningen efter graviditeten tar slut innan 40 dagar har gått och om hon då kan ha intim samvaro med sin man

Fråga: Om en kvinna med blödningar efter graviditeten blir ren innan 40 dagar har gått, får hennes man då ha intim samvaro med henne? Vad gäller om blodet kommer tillbaka efter de 40 dagarna?

Svar: Det är inte tillåtet att en man som är gift med en kvinna som blöder efter graviditeten har intim samvaro med henne. Blir hon ren under dessa 40 dagar är det hennes skyldighet att be. Bönen kommer då att vara giltig. Under dessa omständigheter får Hennes man ha intim samvaro med henne. Allāh den Upphöjde säger ju:

”Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ’Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.’ Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.” [Koranen 2:222]

Så länge det skadliga [blodet] finns där är det inte tillåtet med intim samvaro, men om hon blir ren så går det bra. Precis som det är en skyldighet för henne att be så får hon göra allt som är förbjudet för en kvinna med blödningar efter graviditeten att göra, om hon blir ren under de 40 dagarna. Intim samvaro är tillåtet för hennes man men det är om han är tålmodig tills de 40 dagarna är över. Detta för att blödningen inte skall återvända till henne på grund av den intima samvaron. Men om han har intim samvaro med henne innan det syndar han inte.

Om hon ser blod efter 40 dagar och hon blivit ren anses det vara menstruationsblod och inte en blödning efter graviditeten. Menstruationsblodet är något kvinnor känner väl så när hon känner det, är det också det. Om det fortsätter och enbart upphör en kort stund anses hon lida av en vaginal blödning. I detta fall återvänder hon till sitt normala månadsblödningssmönster och väntar [utan att be, fasta eller ha intim samvaro]. Det som sedan är utöver hennes normala period, där gör hon ghusl och ber.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 375 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8