بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Hur en kvinna gör ghusl efter hennes månadsblödning

Fråga: Gör män och kvinnor ghusl på olika sätt efter den stora orenheten? Måste kvinnan släppa ut sitt hår eller räcker det om hon enligt hadithen häller vatten över det tre gånger? Vad är skillnaden mellan ghusl vid den stora orenheten [efter samlag] och den vid månadsblödningen?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor i ghusl och ingen behöver släppa ut håret vid ghusl. Det är tillräckligt att hälla vatten över huvudet tre gånger, för att sedan hälla vatten över resten av kroppen. Detta enligt en hadīth från Umm Salamah där hon säger till profeten: ”Jag är en kvinna som har tjockt flätat hår på huvudet; behöver jag släppa ned det [när jag gör ghusl]?” Han svarade: ”Nej, det räcker om du häller vatten över ditt huvud tre gånger för att sedan hälla vatten över dig själv och då blir du ren.” [Muslim 330, Abū Dawūd 251 och at-Tirmithi 105]

Finns lotus, färgning, eller något liknande i mannens eller kvinnans hår, som hindrar att vattnet får kontakt med huden, då är det obligatoriskt att ta bort det. Men om det inte är så mycket och inte hindrar vattnet att nå huden, då behöver det inte avlägsnas.

När kvinnan gör ghusl efter månadsblödningen så finns det olika åsikter om hon behöver släppa ned håret för att tvätta det. Den korrekta åsikten är att det inte är obligatoriskt för henne att släppa ned det. Detta baseras på en återberättelse från Umm Salamah som Muslim har återgivit. Hon säger till profeten: ”Jag är en kvinna som har tjockt flätat hår på huvudet; behöver jag släppa ned det [när jag gör ghusl]?” Han svarade: ”Nej, det räcker om du häller vatten över ditt huvud tre gånger för att sedan hälla vatten över dig själv och då blir du ren.” [Muslim 330, Abū Dawūd 251 och at-Tirmithi 105]

Denna återberättelse informerar oss om att en kvinna med månadsblödning eller en kvinna som är oren efter intim samvaro inte behöver släppa ned håret. Det är dock bättre om hon släpper ned håret när hon gör ghusl efter hennes månadsblödning. Detta som en försiktighetsåtgärd för att undvika meningsskiljaktigheter och för att jämka samman alla bevis.

Må Allāhs frid och välsignelser vara över profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 57 s. ISBN saknas