بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ghusl under en dusch är tillräckligt

Fråga: Jag skulle på ett klart och tydligt sätt vilja veta vilket som är det rätta sättet att göra ghusl efter den stora rituella orenheten. Jag har hört talas om många olika metoder, vänligen klargör. Räcker det med ghusl under en dusch?

Svar: Beskrivningen för en fullständig ghusl är följande: Utforma intentionen, nämn sedan Allāhs namn, tvätta händerna tre gånger, tvätta könsdelarna och spår efter sperma på kroppen och utför sedan tvagningen. Påbörja sedan ghusl, vilket innebär att du tvättar huvudet tre gånger [och säkerställ att vattnet når hårbotten]. Tvätta sedan resten av kroppen. Börja med den högra sidan och sedan den vänstra, tvätta kroppen och stryk så mycket som möjligt med handen.

Ghusl under en dusch är tillräckligt om man täcker hela kroppen med vatten, även om det enbart sker en gång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 75 s. ISBN saknas