بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åkallar under månadsblödningen

Fråga: Får en kvinna med månadsblödning läsa böcker med åkallan under Arafat-dagen? Detta trots att de innehåller Koran-verser.

Svar: Kvinnan med månadsblödning eller kvinnan med blödningar efter graviditeten syndar inte om de läser föreskrivna åkallan under vallfärdsriterna. Det finns inga invändningar mot detta eller att de reciterar från Koranen. Detta enligt den starkaste åsikten. Anledningen är att det inte finns några tydliga autentiska bevis som förbjuder kvinnan med månadsblödning eller kvinnan med blödningar efter graviditeten att läsa Koranen.

Det har endast rapporterats att den som är i den stora rituella orenheten inte läser Koranen i detta tillstånd. Detta baseras på en hadīth från Ali.

Om kvinnan med månadsblödning eller blödning efter graviditeten har följande rapporterats om från Ibn 'Umar: ”Kvinnan med månadsblödning och den som är i den stora rituella orenheten läser inte Koranen.” [at-Tirmithi 131 och Ibn Mājah 595, 596] Denna hadīth är dock svag då den innehåller Isma'il bin 'Ayyash som rapporterar från de i Hijaz. Han är svag när han rapporterar från dem.

Recitationen måste dock ske från minnet utan att Skriften rörs. Den som befinner sig i den stora rituella orenheten får inte recitera Koranen – varken direkt från den eller från minnet. Detta gäller tills han har gjort ghusl.

Skillnaden mellan dem är att tiden då han är oren är kort och han har möjlighet att göra ghusl direkt efter den intima samvaron med frun. Tiden är då inte lång och det är upp till honom när han vill göra ghusl. Har han inte möjlighet, då kan han göra tayammum och sedan be samt recitera Koranen.

Kvinnan med månadsblödning och kvinnan med blödningar efter graviditeten kan inte påverka – det ligger ju i Allāhs den Allsmäktiges händer. En månadsblödning eller en blödning efter graviditeten är även något som tar lång tid. Därför får de recitera Koranen, annars hade de glömt den samt förlorat nytta i att recitera den och studera dess lagar. Därför är det naturligare att hon får läsa böcker med åkallan som innehåller Koran-verser och ahādīth. Detta är den korrekta och starkaste av de åsikter som de lärde har.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 110 s. ISBN saknas