بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Besöka en al-Kahanah

Fråga: Vad är al-kahanah och vilket är utlåtandet om att besöka en kahin?

Svar: al-Kahanah härleds från at-takahhun som betyder att sätta ihop lögner eller att söka efter sanningen på ett sätt som saknar grund. Under den förislamiska tiden utfördes detta av dem som brukade kontaktas av de djävular som tjuvlyssnade till det som sades i himlarna för att sedan informera folket om det. Folket tog då, med vissa tillägg, vad dessa djävular berättade för dem och sedan berättade de för andra. Om något som de hade sagt inträffade bedrogs folket av dem och då gick folket till dem [bedragarna] för att få domslut. Folket sökte även kunskap om framtiden hos dem och därför säger vi att en kahin [siare] är någon som informerar om det som är dolt för människor i framtiden.

Det finns tre olika sorters folk som går till siare:

 1. Sådana som går till siaren för att fråga om något men som inte tror på denne. Detta är inte tillåtet och straffet för den som gör det är att bönen inte accepteras under 40 dagar. Detta bekräftas i Sahīh al-Bukhārī när profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säger: ”Den som gick till en siare och frågade honom om något, dennes bön kommer inte att accepteras under 40 dagar eller 40 nätter.” [Muslim 2230]
 2. De som går till siaren för att fråga denne om något och som tror på denne. Detta är en handling sprungen ur att inte tro på Allāh den Allsmäktige när denne har trott på siarens påstående om att ha kunskap om det som är dolt för människor. Tror man på en person som påstår sig ha kunskap om detta avvisar man Allāhs ord: ”Säg: ’Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Gud.” [Koranen 27:65] I en hadīth har det då rapporterats: ”Den som går till en siare och som tror på vad denne [siaren] sade har inte trott på det som har uppenbarats för Muhammad.” [at-Tirmithi 135 och Ibn Mājah 639]
 3. Sådana som går till siaren för att fråga denne om något för att kunna avslöja denne inför folket så att folket skall få veta att siaren leder dem vilse genom sin spådomskonst. Det finns ingen invändan mot detta och beviset är att när Ibn Sayyad kom till profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – så fick han höra: ”Jag har hållt något [i mina tankar] för dig, [kan du säga mig vad det är?]” Ibn Sayyad sade: ”Det är ad-dukh [rök].” Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade då: ”Må du skämmas. Du kan inte överträda dina gränser.” [al-Bukhārī 1354 och Muslim 2924]

Dessa är då de tre möjligheterna den som besöker en siare:

 1. Att denne utan avsikt att avslöja siaren går till honom och frågar och tror på honom. Detta är förbjudet. Den som gör så straffas genom att bönen inte accepteras under 40 nätter.
 2. Att denne frågar och tror på siaren. Detta innebär att denne inte tror på Allāh den Allsmäktige och den som gör så måste ångra sig och återvända till Allāh den Allsmäktige. Gör denne inte så, då dör denne som en icke-troende.
 3. Att denne går till siaren för att ställa frågor för att pröva honom och avslöja honom inför folket. Mot detta finns det ingen invändan.

Läs mer:

 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 235 s. ISBN 9960-892-66-2
 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin