بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Det som är dolt för människor – om jinn kan se det

Fråga: Kan jinn se det som är dolt för människor?

Svar: Jinn känner inte till det som är dolt för människor – ingen vare sig i himlarna eller på jorden känner till det utom Allāh. Läs vad Han den Upphöjde säger:

”När Vi hade beslutat om [Salomons] död, antydde ingenting för dem att han var död, utom det att en mask gnagde sönder hans stav. Och [först] när han föll till marken, insåg de osynliga väsendena att om de hade vetat det som är dolt för [alla] skapade varelser hade de inte [behövt] fortsätta sitt förödmjukande straffarbete.” [Koranen 34:14]

Den som påstår sig ha kunskap om det som är dolt för människor är en icke-troende. Till och med den som tror på någon som påstår sig ha kunskap om detta är en icke-troende, enligt Allāhs den Upphöjdes ord:

”Säg: ’Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Gud.” [Koranen 27:65]

Följaktligen känner ingen i himlarna eller på jorden utom Allāh till det som är dolt för människor. De som påstår sig ha kunskap om framtiden är alla spåmän. Man har bekräftat att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Den som går till en siare och frågar han om något, dennes bön kommer inte att accepteras under 40 dagar.” [Muslim 2230]

Om denne tror på vad siaren sade är denne till följd av det en icke-troende då denne trodde på att siaren hade kunskap om det som är dolt för människor. Gör denne det så motsägs Allāhs den Upphöjdes ord:

”Säg: ’Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Gud.” [Koranen 27:65]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 111 s. ISBN 9960-892-66-2