بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Söka behandling med häxkraft

Fråga: Somliga påstår att de kan hela sjuka. När jag besökte en av dem sade han till mig: ”Skriv ditt samt din moders namn och kom till mig imorgon.” När jag kom till honom nästa dag sade han: ”Du lider av den och den sjukdomen och ditt botemedel är det och det.” En av dem påstod att han använde Allāhs ord för att läka. Vad anser du om dem? Vilket är utlåtandet om att fråga dem om saker?

Svar: Det är uppenbart att den som använder detta för healing har samröre med jinn. Denne påstår sig också ha kunskap om det som är dolt för människor. Det är varken tillåtet att be denne om bot eller att fråga denne om råd. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – fördömde denna sorts människor och sade:

”Den som besöker en spåman [ar-rafan] och ber honom om råd kommer ingen bön att accepteras från under 40 dagar.” [Muslim 2230 och Ahmad 4:68, 5:380]

I flera autentiska ahādīth berättas att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbjöd besök, råd från samt tro på spåmän, siare eller trollkarlar.

Han har även sagt:

”Den som besöker en teckentydare eller siare och tror på honom, har sannerligen förnekat vad som har uppenbarats för Muhammad.” [Abū Dawūd 3904, at-Tirmithi 135, Ibn Mājah 639 och Ahmad 2:408, 476]

Den som påstår sig känna till det som är dolt för människor genom geomanci [När man försöker göra spådomar genom att dra streck på marken] eller genom att be en patient om hans, moderns eller släktingars namn är en siare eller en trollkarl. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbjöd att man tar råd från dem och han förbjöd även att man tror på dem.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Bāz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 46 s. ISBN saknas