بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

All lovprisan tillhör Allāh den Högste. Vi ber om Hans hjälp och vi ber om Hans förlåtelse. Vi söker vår tillflykt hos Honom från det onda i våra inre och från våra onda handlingar. Den som Allâh vägleder kan ingen leda vilse och den som Allāh låter ledas vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyrka utom Allāh som är en och utan medhjälpare, och jag vittnar om att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.

Vem vänder sig denna webbplats till? Denna webbplats vänder sig till dig som vill följa islam baserat på Koranen, profetens - över honom vare Guds frid och välsignelser - sunnah och de rättfärdgia följeslagarna. Detta utefter de lärdes förklaringar. Är du intresserad av en mer allmän och grundläggande information om islam rekommenderas varmt islam.se och Det bestående goda.

Vilka lärde hänvisas det till? Här finner du texter av bland andra imamerna Ibn 'Abdullāh Ibn Bāz, Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn, Muhammad Nāsir-ud-Dīn al-Albānī och Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn (rahima-humullāh) främst hämtade från samlingarna Fatawa Islamiyyah och Fatawa Arkan ul-Islam.

Är materialet fritt att kopiera? Du får gärna använda materialet på din egen blog/forum eller sprida det vidare till nära och kära så länge du inte kopierar hela webbplatsen eller gör materialet tillgängligt i kommersiella syften. Du behöver inte länka tillbaka men var noga med att ange en korrekt källhänvisning så att det framkommer vem det är som har givit utlåtandet.

Vi ber vår Herre den Allsmäktige som det inte finns någon annan än Honom att dyrka, den Levande som aldrig dör, att Han förlåter bristerna i detta arbete, att Han godtar det och belönar oss samt gör det till något nyttigt för dem som tar del av det.

Må frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad och över hans familj och hans följeslagare.