بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

När de sex dagarna under shawwal bör fastas

Fråga: När bör man fasta de sex dagarna under shawwal?

Svar: Det är att föredra om man fastar de sex dagarna under shawwal direkt i följd efter ‘eid, vilket de lärde har avgjort. Detta är bättre för att uppnå ”och följde den” som nämns i denna hadīth [Muslim 1164] Man skyndar sig också till att göra det goda, något som det uppmuntras till i texterna [Koranen och profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah] och något den som gör så prisas för. Det påvisar också energi och beslutsamhet, vilket är en del av att vara en fullständig tjänare av Allāh. Vi bör inte låta tillfällen [till att göra gott] förbigås. Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet. En muslim måste bete sig på detta sätt – jag menar att handla skyndsamt och att ta möjligheten i alla förehavanden när den rätta vägen blir klar.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 674 s. ISBN 9960-892-66-2