بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ånger stryker ut det som hänt tidigare

Fråga: Jag är en ung man som tidigare har varit slarvig med den obligatoriska bönen och andra frågor som rör religionen. Detta till den grad att det har gått dagar utan att jag bett. Men Allāh den Allsmäktige har väglett mig genom en av mina vänner. Nu ber jag och uppfyller Allāhs rättigheter. Vilket är utlåtandet om mitt tillkortakommande i det förgångna när det gäller bönen?

Svar: Du måste visa tacksamhet mot Allāh den Allsmäktige för denna välgärning Han gjort för dig. Du måste lovprisa Honom för att Han väglett dig till ånger. Det krävs ingen kompensation från dig, då ånger stryker ut allt som hänt tidigare. Profeten har berättat om detta. Det som krävs av dig är uppriktig ånger och att du håller dig till den. Be Allāh den Allsmäktige om hjälp för att göra vad som är rätt, om vägledning och att du får göra fler rättfärdiga handlingar. Då kommer gott att komma till dig genom Allāhs vilja.

Det som hänt i det förgångna stryks ut genom uppriktig ånger. Detta inkluderar att du sörjer över vad du gjort tidigare, att du upphör med handlingar av olydnad och att du verkligen beslutar dig för att inte återvända till dem. Detta är din skyldighet och all lovprisan tillhör Allāh.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 233 s. ISBN saknas