بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Djävulen skapar förvirring under bönen och vid tvagning

Fråga: Jag blir ofta förvirrad över hur många bönecykler jag har bett, även om jag har bett med höjd röst för att jag skall komma ihåg vad jag har reciterat. Trots detta blir jag ibland tveksam. När jag avslutat bönen känns det som om att jag missat en bönecykel, nedfallan eller sittning – trots att jag försöker koncentrera mig mycket. Jag hoppas att ni kan ge mig nyttiga råd. Behöver jag upprepa bönen? Finns det någon åkallan jag kan läsa innan bönen, för att slippa denna förvirring?

Svar: Du måste kämpa mot djävulens viskningar och vara mycket försiktig med dem. Du måste – än mer – söka din tillflykt hos Allāh ifrån djävulen. Allāh har sagt:

”Säg: 'Jag söker skydd hos människornas Herre, människornas Konung, människornas Gud, mot den onda som den förrädiske frestaren viskar i människors hjärtan, [viskar] genom [onda] osynliga väsen och [deras likar bland] människorna.” [Koranen 114:1-6]

Allāh säger också:

”Och om djävulen får din [vrede] att blossa upp, be då Gud beskydda dig; Han hör allt, vet allt.” [Koranen 7:200]

Om du avslutat din bön eller tvagning och tvivel likt dessa når dig; vänd dig då bort ifrån dem och skänk dem ingen uppmärksamhet. Förutsätt att din bön eller tvagning är giltig. Om tvivel kommer till dig då du ber [om du bett tre eller fyra bönecykler], förutsätt då att du har bett rätt och avsluta bönen genom att göra två nedfallanden för glömskan1 före slutet i bönen. Detta är vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrat de med liknande tvivel att göra.

Vi söker tillflykt hos Allāh från oss själva och djävulen.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8