بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Istikharah

Fråga: Vilket är utlåtandet om istikharah-bönen? Bör åkallan för istikharah-bönen läsas när man ber hälsningsbönen till moskén eller under de vanliga sunnah-bönerna?

Svar: Istikharah-bönen är sunnah när man är bekymrad över något och det inte är klart för en om det är bäst att göra det eller inte.

Om något som är klart, om det är bäst att göra det eller inte, är det inte föreskrivet att göra istikharah-bönen för. Detta är anledningen till att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde många saker och han gjorde dem inte förrän efter att han säkert hade bestämt sig för att göra dem. Det har inte rapporterats från honom att han brukade be istikharah-bönen för dem. Om man då avser att betala allmosa eller överge en otillåten handling eller om man avser att äta, dricka eller sova då är det inte föreskrivet att be istikharah-bönen.

Åkallan för istikharah-bönen bör inte läsas när man ber hälsningsbönen till moskén eller i den fasta sunnah-bönen om man inte hade avsikten för det tidigare. Detta beror på att denna hadith tydligt kräver att man ber två bönecykler just för istikharah-bönen, så om man ber dem utan denna avsikt har man inte uppfyllt den.

Men om man utformade avsikten för att göra istikharah-bönen när man bad för att hälsa på moskén eller den fasta sunnah-bönen, och åkallade för istikharah-bönen, då är det klart och tydligt från denna hadīth att den kommer att räknas. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”... då bör denne be två bönecykler som inte tillhör de obligatoriska bönerna.” [al-Bukhārī 6382] Han gjorde inget undantag för någon bön utom den obligatoriska. Det är möjligt att de inte kommer att räknas eftersom han sagt: ”Om någon tänker göra något bör denne be två bönecykler.” Detta bevisar att det inte finns någon anledning för dessa två bönecykler utom istikharah-bönen. Vad jag då anser vara bättre är att man ber två bönecykler enskilt. Detta eftersom denna möjlighet existerar. Det är möjligt att det som avses med att välja ut de obligatoriska bönerna som undantag är att man ber två frivilliga, som om han hade sagt: ”Låt denne be två frivilliga bönecykler.”

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 522 s. ISBN 9960-892-66-2
 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 522 s. ISBN 9960-892-66-2