بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innebörden av sunnah-bönerna

Fråga: Vilket är utlåtandet om sunnah-bönerna?

Svar: Allāh har gjort det till en skyldighet för alla muslimer att be fem böner varje dag. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har också föreskrivit frivilliga böner före och efter de obligatoriska. Detta gäller vid alla tidpunkter, utom då bönen är förbjuden.

De fasta sunnah-böner som finns är: två [eller fyra] bönecykler före middagsbönen och två bönecykler efter den; två bönecykler före gryningsbönen; två bönecykler efter kvällsbönen och två bönecykler efter nattbönen.

Dessa bönecykler är sunnah och inte obligatoriska. Den som ber dem belönas men den som inte ber dem straffas inte. De hjälper en att vänja sig vid dyrkan, de är bevis för kärlek till bönen och de gottgör även för brister i den obligatoriska bönen. Den som lämnar dem ibland syndar inte, men att alltid lämna dem är ett bevis på avsaknad av intresse för dyrkan.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 296 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 296 s. ISBN saknas