بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tillstånd som beviljas för en resenär

Fråga: Vilka är de tillstånd som beviljas för en resenär?

Svar: De tillstånd som beviljas för en resenär är fyra:

  1. Att bönerna som är fyra bönecykler kortas ned till två.
  2. Att det blir tillåtet att bryta fastan under ramadan och ta igen den vid ett senare tillfälle.
  3. Att det går bra att stryka över sockarna under tre dagar och tre nätter efter att man har strukit över dem första gången [när man har tvagat sig inför bönen].
  4. De vanliga sunnah-bönerna behöver inte bes vid middagsbönen, kvällsbönen och nattbönen. Sunnah-bönen vid gryningsbönen och de andra frivilliga bönerna är fortfarande tillåtna och föredragna.

Resenär bör då be nattbönen, sunnah för gryningsbönen, två bönecykler som förmiddagsbön, sunnah vid tvagning, två bönecykler vid inträde i moskén och två bönecykler vid hemkomst från resan [det är en del av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah att den som kommer hem från en resa ber två bönecykler i moskén innan denne går till i sitt hem [al-Bukhārī 4418]]

De andra frivilliga bönerna är fortfarande tillåtna [i stället för rekommenderade] för resenären utom de som jag har nämnt tidigare: sunnah för middagsbönen, kvällsbönen och nattbönen. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – inte bad dessa tre sunnah-böner medan han reste.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 550 s. ISBN 9960-892-66-2